Oferta

Księga Przychodów i rozchodów

Layer 2

Cena: od 70zł/msc

Opis usługi

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych i plików JPK do US
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych
 • przygotowywanie raportów na podstawie książki przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • korespondencja i załatwianie spraw telefonicznych z US, ZUS, GUS
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT i VAT-UE,

Ewidencje uproszczone

Layer 2-2

Cena: od 70zł/msc

Opis usługi

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży dla podatników ryczałtowych
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych i plików JPK do US
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie raportów na podstawie książki przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie zeznań rocznych PIT-28
 • przygotowanie wniosku PIT 16 i deklaracji PIT 16a dla podatników rozliczających się na karcie podatkowej
 • korespondencja i załatwianie spraw telefonicznych z US, ZUS, GUS
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT i VAT-UE,

Kadry i płace

Layer 2

Cena: od 10zł/msc

Opis usługi

 • tworzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich i szkoleń (w tym BHP) oraz zwolnień lekarskich (pobieranie ich e-zwolnień)
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków rozliczających te umowy
 • naliczanie i sporządzanie list płac
 • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8C, PIT-11, PIT-4R, PIT 8AR) i ZUS (Raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, zaświadczenia dla emerytów i rencistów) oraz PFRON

Usługi dodatkowe

Layer 2-2

Opis usługi

 • wyprowadzanie zaległości
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • przypominanie o terminach i przygotowywaniu dokumentów
 • możliwość spotkania w dogodnym dla klienta miejscu i czasie
 • sporządzanie rozliczeń rocznych osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 • obsługa najmu prywatnego